Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ewaluacja realizacji koncepcji SMART CITY w państwach Grupy Wyszehradzkiej/Evaluation of the implementation of the SMART CITY concept in the Visegrad Group countries.

Ewaluacja realizacji koncepcji SMART CITY w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie badania „Ewaluacja realizacji koncepcji SMART CITY w państwach Grupy Wyszehradzkiej”.  (PDF 8 MB)

Badanie realizowane jest przez konsorcjum: Wolański Sp.z o.o. (lider), B. Ledzion, K. Olejniczak EGO - Evaluation for Government Organisations s.c., LB&E sp. z o. o. oraz Michał Wolański.

Kontakt do osób odpowiedzialnych za realizację badania:      

Evaluation of the implementation of the SMART CITY concept in the Visegrad Group countries.

Detailed Description of the Subject of the Contract (DDSC) for the performance of the study titled “Evaluation of the implementation of the SMART CITY concept in the Visegrad Group countries”.  (PDF 249 KB)

The research is carried out by the consortium of: Wolański Sp. z o.o. (the leader), B. Ledzion, K. Olejniczak EGO - Evaluation for Government Organisations s.c., LB&E sp. z o. o. and Michał Wolański.

Contact details of persons responsible for the implementation of the study: