Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty polityki spójności 2007-2013 w Polsce

Niniejszy raport jest podsumowaniem badania pn. Efekty polityki spójności 2007-2013 w Polsce oraz w krajach Grupy Wyszehradzkiej i państwach partnerskich. Ewaluacja przeprowadzona została przez imapp na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

Celem badania było przedstawienie efektów polityki spójności realizowanej w latach 2007-2013 w Polsce, pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej tj. w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji oraz w Bułgarii, Rumunii, Słowenii i Chorwacji. W ramach tego opracowania prezentujemy wyniki dla Polski. Podsumowanie interwencji we wszystkich wyżej wymienionych krajach zawarte jest w odrębnym dokumencie.

Efekty polityki spójności 2007-2013 w Polsce (PDF 3 MB)