Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ewaluacja systemu wyboru projektów konkursowych w zakresie działania 1.2 priorytetu I Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Ogólnym celem badania była ocena systemu wyboru projektów konkursowych w zakresie działania 1.2 priorytetu I Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 pod kątem jego spójności, trafności, skuteczności i efektywności.

Celami szczegółowymi badania były:

  • analiza i ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych;
  • analiza i ocena sposobu zarządzania procesem wyboru projektów;
  • analiza i ocena spójności, trafności i skuteczności stosowanych kryteriów wyboru projektów, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów dostępu i premiujących.

Ewaluacja systemu wyboru projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Osi Priorytetowej I POWER (DOCX 645 KB)