Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz oceny realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025

Badanie ewaluacyjne dot. stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz oceny realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025:

  1. Moduł I (zasady równościowe)
  2. Moduł II (Program Dostępność Plus)
  3. Załącznik metodologiczny (Moduł I i II) (PDF 241 KB)