Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Badanie ewaluacyjne „Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce” zakończone!

Badanie ewaluacyjne  „Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce” zakończone!

Badanie zostało zlecone Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsorcjum utworzonemu przez Idea Instytut Sp. z o.o. oraz Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Celem badania było oszacowanie wpływu realizacji polityki spójności na zatrudnienie, tj. w szczególności na zwiększenie liczby i poprawę jakości miejsc pracy w Polsce oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dot. realizacji w przyszłości interwencji publicznych w tym obszarze.

Serdecznie zapraszamy do zapozania się z raportem koncowym wraz z załącznikami: