Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Materiały ze spotkania nt. Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)

29 października 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie na temat Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Celem projektu SMUP jest "opracowanie koncepcji powszechnego i kompleksowego systemu monitorowania usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce". Projekt realizowany jest przez partnerów: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Podczas spotkania omówione zostały założenia projektu SMUP, a także zaprezentowane zostały pierwsze wyniki prac - prowadzonych również w poszczególnych Tematycznych Grupach Roboczych. (TGR) Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania:

System Monitorowania Usług Publicznych –założenia projektu i przebieg prac w SMUP (PDF 2 MB) - Marek Śliwiński, kierownik projektu (MSWiA)

SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH –Wstęp do prezentacji Tematycznych Grup Roboczych (PDF 1 MB) - Tomasz Potkański, współlider Grupy Metodologii SMUP, Związek Miast Polskich

Obszar usług –Edukacja Spotkanie z gestorami danych, 29 października 2019 r. (PDF 601 KB) - Magdalena Wiktor (GUS), Szymon Więsław (ZMP)

Lokalna Polityka Społeczna Warszawa, 29 październik 2019 r. (PDF 1 MB) - Bernadeta Skóbel

TGR 9 –Kultura i rekreacja (PDF 812 KB) - Agnieszka Czekaj (Urząd Statystyczny w Krakowie), Marcin Poprawski (Związek Miast Polskich), współliderzy TGR9 Kultura i rekreacja

 

Więcej informacji na temat projektu na stronie stat.gov.pl