Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów - po konferencji

19 września 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów w trakcie cyklu trwania projektu w ramach wybranych krajowych i regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020”.

Celem konferencji była dyskusja nt. możliwości optymalizacji systemu realizacji polityki spójności, tak by był on jak najbardziej przyjazny i użyteczny zarówno dla beneficjentów jak i instytucji wdrażających. Temat ten jest istotny zarówno z punktu widzenia usprawnienia realizacji projektów wdrażanych w ramach obecnej perspektywy, jak i również w kontekście prac nad stworzeniem systemu realizacji polityki spójności po roku 2020.

Punktem wyjścia do dyskusji i rozważań była prezentacja ustaleń zespołu badawczego Fundacji Idea Rozwoju, który na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przebadał systemy realizacji pięciu wybranych programów operacyjnych. W ramach przeprowadzonej ewaluacji zidentyfikowano bariery administracyjne oraz zaproponowano rekomendacje, które mogą przyczynić się do uproszczenia systemu i zmniejszenia obciążeń.

W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, środowiska akademickiego i eksperckiego, rządowej i samorządowej administracji publicznej oraz reprezentanci beneficjentów. 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:

 

Pan Wolfgang Munch przedstawia stanowisko Komisji Europejskiej odnośnie walki z barierami administracyjnymiDyrektor Robert Dzierzgwa otwiera konferencję i wita gościPierwszy panel dyskusyjny odnoszący się do wniosków z zaprezentowanego badania ewaluacyjnego. Od lewej: moderator Agnieszka Clarey; paneliści: Marzena Chmielewska, Tomasz Klimczak, Małgorzata Szczepańska i Agata ZielińskaDrugi panel dyskusyjny na temat uproszczeń administracyjnych możliwych do wprowadzenia po roku 2020. Od lewej moderatorka Agata Zielińska, paneliści - Piotr Krasuski, Marcin Szymański, Aleksandra Szwed, Grzegorz Żmuda, Rafał Janas.Uczestnicy konferencji dotyczącej oceny obciążeń administracyjnych beneficjentów funduszy europejskich