Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie badania ewaluacyjnego "Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w RPO WL 2014-2020".

Województwo Lubelskie zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach priorytetu VII "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego" w RPO WL 2014-2020”.

Termin składania ofert: 11 marca 2021 roku, do 11:30.

Szczegóły dot. zamówienia znajdą Państwo na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.