Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów w latach 2004-2018

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modelu EUImpactMOD.

Oceny wpływu polityki spójności na polską gospodarkę za lata 2004-2018 wraz z prognozami do 2023 r. są oparte na badaniach przeprowadzonych przez IMAPP, IMAPP Consulting oraz Instytut Badań Strukturalnych przy wykorzystaniu modelu EUImpactMOD, należącego do klasy modeli dynamicznej, stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE, ang. Dynamic Stochastic General Equilibrium). Dodatkowo, część wskaźników zostało oszacowanych za pomocą modułu ekonometrycznego. Badanie zostało zrealizowane w czerwcu 2019 roku.