Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej wdrażanych w województwie podlaskim”

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podlaskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej wdrażanych w województwie podlaskim”. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia: Realizacja badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej wdrażanych w województwie podlaskim”, zostały opublikowane na platformie zakupowej.

Termin składania ofert upływa 21 października 2022 roku o godzinie 9:00.