Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego „Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 (Etap II)”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 (Etap II)”.

Głównym celem badania jest ocena dotychczasowego i potencjalnego wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 na poprawę jakości życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe w województwie warmińsko-mazurskim.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania dostępne są na Platformie zakupowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Termin składania ofert upływa 23 sierpnia 2022 r. o 10.00.