Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania efektów programów Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania „Kapitalizacja efektów projektów zrealizowanych w programach Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa z udziałem Polski w perspektywie 2014-2020”.

W programach Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) z udziałem Polski, dofinansowano ze środków unijnych realizację setek projektów, wśród których wypracowano wiele cennych efektów (produktów, rezultatów, dobrych praktyk).

Głównym celem badania jest identyfikacja tych efektów, które mają największy potencjał do ponownego wykorzystania (w tym także rozwijania, rozszerzania/zastosowania na szersza skalę etc.) czyli do kapitalizacji i utworzenie ich bazy.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej