Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu”

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO WK-P) zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu”.

Głównym celem badania jest określenie wpływu działań realizowanych w ramach Osi priorytetowej 5 RPO WK-P na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności komunikacyjnej kolejowej i drogowej regionu poprzez budowanie zrównoważonych połączeń transportowych oraz ich oddziaływanie na mieszkańców Kujaw i Pomorza. 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania dostępne są na Platformie zakupowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego). 

Termin składania ofert – 17 listopada 2022 r.