Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego "Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego 2014-2020"

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pod tytułem: Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjętych w ramach RPO WP 2014-2020. 

Celem głównym badania jest ocena funkcjonowania mechanizmów zapewnienia realizacji zasad horyzontalnych i ocena efektów ich realizacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.