Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego”

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

Celem głównym badania jest ocena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w ramach Programu dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego.Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.