Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania pt. „Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania pt. „Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.”

Głównym celem ewaluacji ex-ante jest ocena proponowanej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 logiki interwencji.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe badania:

  • ocenę, czy zaplanowana interwencja odpowiada na zdiagnozowane w programie wyzwania w zakresie rozwoju i potrzeby społeczno-ekonomiczne regionu,
  • ocenę logiki interwencji pod względem możliwości osiągnięcia zaplanowanych celów szczegółowych,
  • ocenę, czy i w jakim stopniu program przyczyniania się do realizacji polityk horyzontalnych,
  • ocenę zaplanowanych wskaźników programu.

Tryb wyboru: Tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 ust. 1 w z. z art. 30 ust. 4

Termin składania ofert: 26.05.2021 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 26.05.2021 r. godz. 10:00

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego