Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do wyceny badania „Ewaluacja ex post korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-14 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej”

W związku z planowanym uruchomieniem badania ewaluacyjnego „Ewaluacja ex post korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-14 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej” w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zapraszamy do składania propozycji ceny za wykonanie przedmiotowego badania.  Propozycje uprzejmie prosimy przesyłać z krótkim uzasadnieniem dotyczącym kwot (tj. jakimi czynnikami kierował się autor określając koszty).

Informacje dodatkowe: Treść przedmiotowego rozeznania nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu Ustawy prawo zamówień publicznych i jest jedynie niezbędnym do uruchomienia przetargu elementem szacowania wartości zamówienia.

W załączeniu Szczegółowy Opis Zadania (SOZ) (DOC 128 KB) dot. wskazanego badania oraz aneks dot. założeń metodycznych poprzedniego badania (DOCX 33 KB)z 2016 r.

Prosimy o przekazanie przedmiotowej informacji na adres ewaluacja@mfipr.gov.pl do 30 marca 2023 r. do końca dnia z dopiskiem "Korzyści V4" w tytule wiadomości.