Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do wyceny badania "Wpływ polityki spójności 2014-2020 na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw w Polsce"

W związku z planowanym uruchomieniem badania ewaluacyjnego „Wpływ polityki spójności 2014-2020 na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw w Polsce” w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zapraszamy do składania propozycji ceny za wykonanie przedmiotowego badania.  Propozycje uprzejmie prosimy przesyłać z krótkim uzasadnieniem dotyczącym kwot (tj. jakimi czynnikami kierował się autor określając koszty).

Informacje dodatkowe: Treść przedmiotowego rozeznania nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu Ustawy prawo zamówień publicznych i jest jedynie niezbędnym do uruchomienia przetargu elementem szacowania wartości zamówienia.

W załączeniu Szczegółowy Opis Zadania (SOZ) dot. wskazanego badania.

SOZ Wpływ Polityki Spójności 2014-2020 na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw w Polsce (DOCX 47 KB)

Bardzo proszę o przekazanie przedmiotowej informacji na adres ewaluacja@mfipr.gov.pl do 25 maja 2022 r. do końca dnia z dopiskiem "Konkurencyjność" w tytule wiadomości.