Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do wyceny badania „Wpływ wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki – etap II: badanie ex-post”

W związku z planowanym uruchomieniem badania ewaluacyjnego „Wpływ wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki – etap II: badanie ex-post” w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zapraszamy do składania propozycji ceny za wykonanie przedmiotowego badania. 

Propozycje uprzejmie prosimy przesyłać z krótkim uzasadnieniem dotyczącym kwot (tj. jakimi czynnikami kierował się autor określając koszty).

Informacje dodatkowe: Treść przedmiotowego rozeznania nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu Ustawy prawo zamówień publicznych i jest jedynie niezbędnym do uruchomienia przetargu elementem szacowania wartości zamówienia.

W załączeniu Szczegółowy Opis Zadania dot. wskazanego badania.

Bardzo prosimy o przekazanie przedmiotowej informacji na adres ewaluacja@mfipr.gov.pl do 30 maja 2023 roku do końca dnia, z dopiskiem "Ewaluacja B+R 2014-20" w tytule wiadomości.