Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie na spotkanie nt. wyników badania "Wpływ wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki"

Krajowa Jednostka Ewaluacji zaprasza na spotkanie poświęcone prezentacji i omówieniu wyników badania ewaluacyjnego pn. "Wpływ wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki" – etap I, badanie w trakcie wdrażania.

Badanie zostało zrealizowane w okresie sierpień 2020 roku - luty 2021 roku przez konsorcjum w składzie IDEA Instytut Sp. z o.o. , Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., IMAPP Consulting sp. z o.o.

Celem badania była ocena wpływu, trafności, użyteczności i skuteczności wsparcia udzielanego w ramach celu tematycznego 1 w polityce spójności 2014-2020 w Polsce (w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz programów regionalnych). 

Raport z badania dostępny jest na stronie Krajowej Jednostki Ewaluacji.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM 19 maja 2021 roku o godz. 10.00. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o zgłaszanie się na adres: ewaluacja@mfipr.gov.pl do 12 maja 2021 roku.