Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu przetargowym na przeprowadzenie analizy „Diagnoza potrzeb i ocena potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki programowania w województwie śląskim w kontekście projektowania wsparcia w ramach RPO WSL 2021-2027"

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na przeprowadzenie analizy „Diagnoza potrzeb i ocena potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki programowania w województwie śląskim w kontekście projektowania wsparcia w ramach RPO WSL 2021-2027”.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez: 

  1. Identyfikację potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki programowania.  
  2. Diagnozę potrzeb i oczekiwań środowiska szkolnego związanych z nauką programowania.  
  3. Identyfikację potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi w ramach nauki programowania.  
  4. Wypracowanie rekomendacji w kontekście możliwości wsparcia szkół, uczniów i nauczycieli w procesie nauczania programowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.  

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego