Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna

9-10 grudnia 2019 roku, Kraków

Innowacje, włączenie społeczne i spójność terytorialna – przygotowanie do perspektywy 2021-2027

9 grudnia 2019 roku (poniedziałek), Q Hotel Plus

9:00-9:30 – Rejestracja.

9:30-10:15 – Otwarcie konferencji.

10:15-10:45 - Przyszłość zreformowanej Polityki Spójności w kontekście nowych uwarunkowań - Dr Erich Unterwurzacher - dyrektor w Dyrektoriacie F: Rozliczenie, Duże Projekty i Wdrażanie Programów III w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska.

10:45-11:15 – Robić więcej za mniej? Wyzwania dla Polityki Spójności w latach 2021–27 - prof. John Bachtler, dyrektor Centrum Badań Polityk Europejskich EPRC na Uniwersytecie Strathclyde (Wielka Brytania) oraz Uniwersytecie Technologicznym w Delft (Holandia).

11:15-12:00 – Przerwa kawowa.

12:00-14:00 – Dyskusje panelowe (sesja poranna):

 • Bardziej inteligentna Europa (CP1) – moderacja: Andrzej Regulski, IMAPP Consulting Sp.z o.o.
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa (CP2) - moderacja: Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński.
 • Europa bliżej obywateli – wsparcie małych i średnich miast (CP5) - moderacja: Maciej Kolczyński, Fundacja IDEA Rozwoju.

14:00-15:00 – Lunch.

15:00-17:00 – Dyskusje panelowe (sesja popołudniowa):

 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym – aktywizacja zawodowa i edukacja (CP4) – moderacja: Piotr Stronkowski, Fundacja IDEA Rozwoju.
 • Lepiej połączona Europa – dostępność transportowa (CP3) - moderacja: Przemysław Gorgol, IPOPEMA Financial Advisory.

17:00 - Zamknięcie konferencji w poszczególnych panelach.

20:00-22:30 – Kolacja w Restauracji Baroque, ul. Świętego Jana 16 (dla zarejestrowanych uczestników).

10 grudnia 2019 roku (wtorek), Q Hotel Plus

9:00-9:30 – Rejestracja.

9:30-9:45 – Otwarcie konferencji.

9:45-10:15 - Czy nadchodzi kryzys ewaluacji polityk publicznych? - prof. Jarosław Górniak, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

10:15-11:45 – Quo vadis ewaluacjo? Modele rozwoju systemów ewaluacji. Przyszłość ewaluacji w ramach Polityki Spójności 2021+ Moderacja: Tomasz Kot, zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

11:45-12:20 – Przerwa kawowa.

12:20-14:10 Dyskusje panelowe (sesja poranna):

 • Kontrfaktyczne ewaluacje wpływu, w podejściu makroekonomicznym - moderacja: Jacek Pokorski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Analizy behawioralne – przegląd dobrych praktyk metodologicznych - moderacja: Paweł Śliwowski, Polski Instytut Ekonomiczny;
 • Metodologia wskaźników syntetycznych i ich wykorzystanie do mierzenia efektów interwencji publicznych –  moderacja: Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

14:10-15:10 – Lunch.

15:10-17:00 – Dyskusje panelowe (sesja popołudniowa):

 • Znane metody, nowe wykorzystanie w ewaluacji Polityki Spójności UE - moderacja: Monika Bartosiewicz-Niziołek, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.
 • Jak „uchwycić nieuchwytne"? Monitoring i ewaluacja nowych celów strategicznych z wykorzystaniem dostępnych klasyfikacji statystycznych - moderacja: Rafał Trzciński, IDEA Rozwoju.
 • Policy-lab - rola ewaluacji w projektowaniu usług publicznych - moderacja: dr hab. Karol Olejniczak, Profesor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

17:00 – Zamknięcie konferencji w poszczególnych panelach.

Agenda XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna (DOCX 386 KB)