Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jednym z naszych projektów na rzecz wspierania budowy potencjału ewaluacji w Polsce jest międzynarodowa konferencja ewaluacyjna. Daje ona niezwykłą możliwość spotkania i zderzenia poglądów przedstawicieli różnych środowisk, pogłębienia wiedzy oraz rozwoju umiejętności w przyjaznym otoczeniu.

Po raz pierwszy konferencja ewaluacyjna zorganizowana została przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2005 roku. W ciągu ostatnich czternastu lat wiele się zmieniło w ewaluacji zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Zmiany te dokonały się także za sprawą działań podejmowanych przez krajowe jednostki, które dążą do budowy potencjału i kultury ewaluacji na co dzień.

Tegoroczna konferencja, organizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, podejmie temat ewaluacji w kontekście nowej perspektywy polityki spójności dla lat 2021-2027. Wykorzystując doświadczenia unijnej perspektywy 2014-2020, podczas pierwszego dnia konferencji chcemy przeprowadzić dyskusję na temat przyszłości polityki spójności w podziale na cele tematyczne (CP1-CP5), na podstawie oceny dotychczasowych działań oraz prezentacji planowanych zmian. Przyszłość polityki spójności to również ważny czynnik przyszłości ewaluacji – zwłaszcza dla krajowych i regionalnych jednostek. Dlatego już podczas drugiego dnia konferencji zadajemy pytanie „Quo vadis, ewaluacjo?”, a następnie wykorzystując dyskusje panelowe, zaprezentujemy różne podejścia do ewaluacji.

Cieszymy się, że już po raz trzynasty będziemy mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu, podczas którego krajowe i zagraniczne autorytety dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy okazję gościć najlepszych: akademików, przedstawicieli instytucji unijnych, organizacji pozarządowych i pasjonatów.

Jesteśmy przekonani, że lepsze zrozumienie potrzeb podmiotów zaangażowanych w proces ewaluacji na różnych etapach jego kreowania, a także możliwości i ograniczeń oraz świadome wykorzystanie wyników przyczyniają się do podniesienia jakości dostarczanej przez nas pracy. Jest to szczególnie istotne ponieważ rzetelne dowody z ewaluacji mogą stanowić podstawę do oceny, zmiany bądź utrzymania zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, polityk publicznych.

Zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych stron konferencji ewaluacyjnych.