Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przyszłość zreformowanej Polityki Spójności w kontekście nowych uwarunkowań - Dr Erich Unterwurzacher, Komisja Europejska:

 • Dr Erich Unterwurzacher

Robić więcej za mniej? Wyzwania dla Polityki Spójności w latach 2021–27:

 • Prof. John Bachtler

Bardziej inteligentna Europa (CP1):

 • Moderator: Andrzej Regulski

 • Anna Świebocka

 • Karolina Tilman

 • Dr hab. Adam Ambroziak

 • Paulina Zadura

 • János Kele

Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa (CP2):

 • Moderator: Marcin Roszkowski

 • Krzysztof Kasprzyk

 • Małgorzata Kachniarz

 • Henrietta Enikő Csató

Europa bliżej obywateli – wsparcie małych i średnich miast (CP5):

 • Moderator: Maciej Kolczyński

 • Piotr Zygadło

 • Dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak

 • Dr Karol Janas

 • Dr Martin Ferry

Europa o silniejszym wymiarze społecznym – aktywizacja zawodowa i edukacja (CP4):

 • Moderator: Piotr Stronkowski

 • Przemysław Herman

 • Dr Magdalena Jelonek

 • Irena Wolińska

 • Prof. Mirosław Grewiński

Lepiej połączona Europa – dostępność transportowa (CP3):

 • Moderator: Przemysław Gorgol

 • Jakub Siwiński

 • Dr hab. Jana Pieriegud

 • Dr hab. Piotr Rosik

 • Maciej Gładyga

Czy nadchodzi kryzys ewaluacji polityk publicznych? - Prof. Jarosław Górniak: 

 • Prof. dr hab. Jarosław Górniak

Quo vadis ewaluacjo? Modele rozwoju systemów ewaluacji. Przyszłość ewaluacji w ramach PS 2021+ :

 • Moderator: Tomasz Kot

 • Daria Gismondi

 • Jana Drlíková

 • Balázs Pichler

 • Dr hab. Karol Olejniczak

Kontrfaktyczne ewaluacje wpływu, w podejściu makroekonomicznym :

 • Moderator: Jacek Pokorski

 • Dr Maciej Bukowski

 • Prof. Janusz Zaleski

 • Dr Zbigniew Mogiła

 • Prof. Andrea Caragliu

 • Dr Andrea Conte

Analizy behawioralne – przegląd dobrych praktyk metodologicznych:

 • Moderator: Paweł Śliwowski

 • Dr Thomas Dirkmaat

 • Rachael Singleton

 • James Drummond

Metodologia wskaźników syntetycznych i ich wykorzystanie do mierzenia efektów interwencji publicznych:

 • Moderator:Piotr Arak

 • Dr hab. Jolanta Perek-Białas

 • Łukasz Widła-Domaradzki

 • Dr Marek Cierpiał-Wolan

 • Anna Tarnawa

Znane metody, nowe wykorzystanie w ewaluacji Polityki Spójności UE:

 • Moderator: Monika Bartosiewicz-Niziołek

 • Dr Agnieszka Skowrońska

 • Beata Ciężka

 • Agnieszka Szczurek

 • Anna Kowalewska

 • Dr Seweryn Krupnik

Jak "uchwycić nieuchwytne"? Monitoring i ewaluacja nowych celów strategicznych z wykorzystaniem dostępnych klasyfikacji statystycznych:

 • Moderator: Rafał Trzciński

 • Dominika Rogalińska

 • Dr Piotr Tamowicz

 • Dr hab. Michał Bitner

 • Dr Maciej Piotrowski

Policy-lab - rola ewaluacji w projektowaniu usług publicznych :

 • Moderator: dr hab. Karol Olejniczak

 • Jan Hněvkovský

 • Thijs van Exel

 • Dr Anna Whicher

 • Paulina Zadura