Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej w Krakowie. Rejestracja odbywa się w oparciu o poniższy formularz.

Pozyskane dane umożliwią weryfikację uczestnika w dniu konferencji. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem rejestracji na podany adres mailowy. W przypadku braku takiej wiadomości prosimy o sprawdzenie folderu SPAM lub kontakt z Krajową Jednostką Ewaluacji na adres mailowy: ewaluacja@miir.gov.pl

Rejestracja zostanie zamknięta  29 listopada 2019 roku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają przejazdu oraz noclegu uczestnikom wydarzenia.

UWAGA: Liczba miejsc na każdy z paneli dyskusyjnych jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. O akceptacji zgłoszenia dot. uczestnictwa w danym panelu otrzymają Państwo osobną wiadomość mailową.

Formularz rejestracyjny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (MIiR) jest Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4 (www.miir.gov.pl/strony/kontakt/ministerstwo/). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl

Dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców danych: organom władzy publicznej (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – współorganizatorowi wydarzenia) oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez MIiR zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

3+9=