Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

 

XIV Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna

Nowa rzeczywistość. Wyzwania dla polityki spójności i ewaluacji w czasach postpandemicznych

27 maja 2021 r. (czwartek)

9:30-10:00 Otwarcie Konferencji

 • Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR),
 • Małgorzata Oleszczuk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Moderacja: Karol Tokarczyk, Polityka Insight.

10:00-11:30 Konsekwencje gospodarczo-społeczne COVID (panel dyskusyjny):

 • Prof. John Bachtler, profesor studiów polityk europejskich na Uniwersytecie w Strathclyde, Centrum Badań Polityk Europejskich (EoRPA) w Glasgow,
 • Dr Balazs Szepesi, Szkoła Ekonomiczna Collegium im. Mathiasa Corvinusa (MCC), 
 • Piotr Arak, Polski Instytut Ekonomiczny (PIE),
 • Dr Piotr Żuber,  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

11:30-12:00 Przerwa

12:00-13:30 Wpływ COVID-19 na obszary interwencji polityki spójności oraz jej wdrażanie:

 • David Alba, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) - COVID, monitoring i ewaluacja z perspektywy DG Regio,
 • Lukáš Maláč, Evalaution Advisory CE, Analiza wydatkowania środków oraz podjętych działań w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w odpowiedzi na pandemię COVID-19,
 • Dr Maciej Bukowski, Uniwersytet Warszawski, WiseEuropa - Analiza efektów wybranych działań POIR i POPW na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu makroekonomicznego,
 • Paweł Penszko, IBE, Evalu Sp. z o.o. oraz Małgorzata Zub - Polityka spójności a wyzwania edukacji zdalnej.

13:30-14:00 Przerwa

14:00-15:00 Inteligentne rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata:

 • dr Michał Wolański, dr Anna Borowczak, Paulina Kozłowska (Wolański Sp. z o.o., EGO s.c.) - Ewaluacja realizacji koncepcji SMART CITY w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

15:00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

28 maja 2021 r. (piątek)

9:00-10:30 Badania w czasach pandemii (panel dyskusyjny):

 • Moderacja: Paulina Zadura, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
 • Monika Bartosiewicz-Niziołek, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne (PTE),
 • Anna Karczmarczuk, Ipsos, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO),
 • Urszula Krassowska, Kantar Polska S.A.,
 • Stanisław Bienias, IDEA Instytut Sp. z o.o.,
 • Michał Woch, Evalu Sp. z o.o.

10:30-10:45 Przerwa

10:45-12:15 Wykorzystanie zastanych źródeł danych w ewaluacji:

 • Gospodarz panelu: Dominika Rogalińska, Departament Badań Przestrzennych i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie - Wtórne wykorzystanie danych administracyjnych w statystyce publicznej – obecnie i w przyszłości,
 • Ian Vollbracht, Competence Centre on Microeconomic Evaluation, Joint Research Centre, European Commission - W kierunku wykorzystania danych administracyjnych w kontrfaktycznych ewaluacjach wpływu w UE.
 • Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Wykorzystanie danych z rejestrów skarbowych i ubezpieczeń społecznych w analizie przedsiębiorczości na poziomie lokalnym – doświadczenia projektu Regiogmina (Gospostrateg),
 • Jakub Adamski, Centrum Analiz Danych Publicznych, Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski - „Mapa potrzeb zdrowotnych” - jako przykład wykorzystania danych publicznych do projektowania i ewaluacji polityk i programów, nie tylko w obszarze zdrowia.

12:15-12:45 Przerwa

12:45-14:45 Wykorzystanie zdalnych technik badawczych w ewaluacji:

 • Moderacja: Piotr Strzęboszewski, Krajowa Jednostka Ewaluacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Anna Mazerant, Research Innovation Director, 4P,
 • Adam Polasz, Research & Development Director, Difference Sp.z o.o.

14:45 Zakończenie konferencji

Agenda ramowa do pobrania  (PDF 374 KB)