Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym programem konferencji:

XIV Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna

Nowa rzeczywistość. Wyzwania dla polityki spójności i ewaluacji w czasach postpandemicznych

27 maja 2021 r. (czwartek)

9:30-10:00 Otwarcie Konferencji

10:00-11:30 Konsekwencje gospodarczo-społeczne COVID (panel dyskusyjny)

11:30-12:00 Przerwa

12:00-13:30 Wpływ COVID-19 na efekty interwencji i obszary docelowe polityki spójności

13:30-14:00 Przerwa

14:00-15:00 Inteligentne rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata

15:00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

28 maja 2021 r. (piątek)

9:00-10:30 Badania w czasach pandemii (panel dyskusyjny)

10:30-10:45 Przerwa

10:45-12:15 Wykorzystanie zastanych źródeł danych w ewaluacji

12:15-12:45 Przerwa

12:45-14:45 Wykorzystanie zdalnych technik badawczych w ewaluacji

14:45 Zakończenie konferencji

Agenda do pobrania (PDF 322 KB)