Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Materiały z konferencji

Prezentacje

Wpływ COVID-19 na obszary interwencji polityki spójności oraz jej wdrażanie

Inteligentne rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata

Wykorzystanie zastanych źródeł danych w ewaluacji

Wykorzystanie zdalnych technik badawczych w ewaluacji

Ze względu na ochronę praw autorskich prezentacja przedstawiona w niniejszym panelu nie będzie dostępna.