Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

XIV Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna 27-28 maja 2021 roku (online)
Nowa rzeczywistość. Wyzwania dla polityki spójności i ewaluacji w czasach postpandemicznych

Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna, organizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ma już ponad 15-letnią tradycję. Od czasu pierwszej konferencji w 2005 roku wiele się zmieniło – pozyskaliśmy cenne doświadczenia z szeregu interwencji realizowanych w Polsce oraz ich ewaluacji. Dzięki temu możemy dalej pracować nad ulepszaniem systemu ewaluacji, skupiając się na jego najistotniejszych elementach takich jak m.in. systematyczne zwiększanie użyteczności badań, zaangażowanie interesariuszy oraz odpowiednia instytucjonalizacja procesu. Dbamy też o kontynuację budowy potencjału, szerząc kulturę ewaluacji interwencji publicznych. Dla dalszego rozwoju ewaluacji w Polsce niezmiennie kluczowa pozostaje także wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi, regionalnymi i zagranicznymi. Szczególnie istotna w tym kontekście jest współpraca z Komisją Europejską oraz Państwami Grupy Wyszehradzkiej. Wszystkie wspomniane działania realizowane są m.in. w wyjątkowym projekcie Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej. Zapraszamy Państwa do udziału w jej XIV edycji.

Tegoroczne wydarzenie jest realizowane w szczególnym momencie. Podsumowanie upływającej perspektywy polityki spójności 2014-2020 rozpoczyna się w czasie trwającej epidemii COVID-19. Już od ponad roku badania ewaluacyjne realizowane są w nowej, pandemicznej rzeczywistości, wymagającej szczególnego spojrzenia na trwające procesy oraz wykorzystania ograniczonego lub zmodyfikowanego zakresu technik badawczych. Jednocześnie, w związku z rozpoczęciem kolejnej perspektywy polityki spójności 2021-2027, konieczne jest także spojrzenie w przyszłość, na stojące przed krajami Unii Europejskiej wyzwania. Próba ich identyfikacji i przeprowadzenia konkretnych działań, została podjęta m.in. w ramach współpracy w Grupie Wyszehradzkiej. Polska prezydencja w V4, trwająca od 1 lipca 2020 r. a kończąca się 30 czerwca tego roku, założyła realizację wielu ambitnych projektów, wśród nich znajduje się także XIV Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna.

Dyskusja podczas konferencji dotyczyć będzie przede wszystkim tematu konsekwencji pandemii COVID-19 dla realizacji interwencji publicznych. Porozmawiamy o tym, jak pandemia zmieniła obszar realizacji polityki spójności, a także o tym, jakie wyzwania społeczno-gospodarcze stoją przed Europą, w szczególności krajami V4 i w jaki sposób mogą odpowiedzieć na nie interwencje współfinansowane ze środków europejskich. Zastanowimy się również nad zmianami jakie przyniosła pandemia dla procesu ewaluacji. Eksperci podejmą dyskusję o trendach, a także konkretnych działaniach w obszarze analiz oraz badań jakościowych i ilościowych. Zaprezentowane zostaną propozycje adekwatnych dla obecnej sytuacji technik badawczo-analitycznych oraz studia przypadku (dobre praktyki).

Ze względu na sytuację pandemiczną, tegoroczna konferencja zostanie po raz pierwszy przeprowadzona w całości online. Umożliwi to bezpieczny udział w wydarzeniu szerokiej grupie osób z Polski i z zagranicy. Uczestnictwo w konferencji będzie możliwe po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Więcej informacji nt. historii konferencji ewaluacyjnej znajdą Państwo na archiwalnych stronach.