Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsekwencje gospodarczo-społeczne COVID (panel dyskusyjny)

 • Karol Tokarczyk (moderacja dyskusji)

 • Prof. John Bachtler

 • Dr Balazs Szepesi

 • Piotr Arak

 • Dr Piotr Żuber

Wpływ COVID-19 na obszary interwencji polityki spójności oraz jej wdrażanie

 • David Alba 

 • Lukáš Maláč 

 • Dr Maciej Bukowski

 • Paweł Penszko

 • Małgorzata Zub

Inteligentne rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata

 • Dr Anna Borowczak

 • Dr Michał Wolański

 • Paulina Kozłowska

Badania w czasach pandemii (panel dyskusyjny)

 • Paulina Zadura (moderacja dyskusji)

 • Monika Bartosiewicz-Niziołek

 • Stanisław Bienias

 • Anna Karczmarczuk

 • Urszula Krassowska

 • Michał Woch

Wykorzystanie zastanych źródeł danych w ewaluacji

 • Dominika Rogalińska (gospodarz panelu)

 • Ian Vollbracht

 • Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak

 • Jakub Adamski

Wykorzystanie zdalnych technik badawczych w ewaluacji

 • Anna Mazerant

 • Adam Polasz