Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zadawania pytań do ekspertów jeszcze przed konferencją! Wystarczy wypełnić i przesłać niniejszy formularz. Za pośrednictwem jednego formularza, mogą Państwo zadać do trzech pytań. Najciekawsze z nich zostaną wykorzystane w dyskusji podczas konferencji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres ewaluacja@mfipr.gov.pl.

* odpowiedzi wymagane

XIV Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna - zadaj pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4 (www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dane-kontaktowe). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) IOD@mfipr.gov.pl.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

9+6=