Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej

Raport stanowi podsumowanie prac prowadzonych w ramach badania „Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej”, realizowanego przez PAG Uniconsult Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

Przedmiotem badania są przedsięwzięcia inwestycyjne (zdefiniowane jako budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie), wspierane ze środków publicznych w ramach polityki spójności 2007-2013 realizowane w obrębie 5 następujących komponentów infrastruktury społecznej:

  • infrastruktura edukacji i kształcenia (rozumiana jako przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie (w tym zawodowe) i szkoły wyższe),
  • infrastruktura kultury (rozumiana jako biblioteki, muzea, kina, teatry),
  • infrastruktura ochrony zdrowia (rozumiana jako szpitale, łóżka szpitalne, specjalistyczny sprzęt medyczny, placówki ambulatoryjne, kadra medyczna, apteki),
  • infrastruktura turystyki, rekreacji oraz sportu (rozumiana jako tereny zieleni, kluby i sekcje sportowe, szlaki turystyczne),
  • infrastruktura pomocy i integracji społecznej oraz opieki nad dziećmi (rozumiana jako placówki pomocy społecznej, żłobki i kluby dziecięce).

Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej (PDF 5 MB)