Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rola instrumentów terytorialnych w polityce rozwoju - Konferencja Ewaluacyjna 25 czerwca 2018 r.

25 czerwca 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Rola instrumentów terytorialnych w polityce rozwoju”. Głównym celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją instrumentów terytorialnych w Polsce oraz próba sformułowania rekomendacji dla realizacji tego typu działań w przyszłości. W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele samorządu terytorialnego, ministerstw, Komisji Europejskiej oraz środowiska eksperckiego.

Dyrektor Tomasz Kot. Otwarcie konferencji.

Tomasz Kot, zastępca dyrektora DSR. Otwarcie konferencji

W pierwszej części konferencji zostały zaprezentowane m.in. wyniki badania pn . „Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT”, przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przez zewnętrzny zespół ekspertów firmy Wolański Sp. z o.o. Wyniki ewaluacji potwierdziły, iż realizacja instrumentu ZIT przyniosła wiele pozytywnych efektów. Instrument ZIT pozwolił na uaktywnienie szeregu relacji pomiędzy partnerami, które dotychczas nie zachodziły. Wśród nich wymienić należy m.in. pogłębienie integracji, zbudowanie zaufania między partnerami, ograniczeni zbędnej rywalizacji i konkurencji, definiowanie i próby rozwiązywania wspólnych problemów oraz zniwelowanie obaw odnośnie całkowicie dominującej pozycji większych miast. Zwiększyła się także efektywność podejmowania decyzji, ponieważ do ustalenia wspólnego stanowiska wymagany był dialog partnerów, a to pozwalało na wymianę informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.

 

Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny

W drugiej części spotkania odbyły się dyskusje panelowe z przedstawicielami środowisk samorządowych i akademickich. Uczestnicy paneli zgodnie potwierdzili sukces Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych objawiający się w utworzeniu nowych sieci współpracy pomiędzy partnerami ZIT. Jednocześnie zwrócili uwagę, iż utrzymanie powstałych sieci współpracy jest w dużej mierze zależne od kształtu kolejnego okresu programowania Funduszy Europejskich, ponieważ to głównie stamtąd otrzymuje się środki na funkcjonowanie ZIT.

Dyrektor Piotr Zygadło przedstawia prezentację o wdrażaniu ZIT w okresie 2014-2020.

Dyrektor DRP Piotr Zygadło przedstawia prezentację o wdrażaniu ZIT w okresie 2014-2020

W załączeniu znajdą Państwo prezentacje z konferencji: