Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do wyceny badania "Ewaluacja ex ante średniookresowej strategii rozwoju kraju wraz z oceną „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”.

W związku z planowanym uruchomieniem badania ewaluacyjnego „Ewaluacja ex ante średniookresowej strategii rozwoju kraju wraz z oceną Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)  w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zapraszamy do składania propozycji ceny za wykonanie przedmiotowego badania. 

Propozycje uprzejmie prosimy przesyłać z krótkim uzasadnieniem dotyczącym kwot (tj. jakimi czynnikami kierował się autor określając koszty).

Informacje dodatkowe: Treść przedmiotowego rozeznania nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu Ustawy prawo zamówień publicznych i jest jedynie niezbędnym do uruchomienia przetargu elementem szacowania wartości zamówienia.

W załączeniu Szczegółowy Opis Zadania (SOZ) dot. wskazanego badania.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zadania Ewaluacja SOR (DOCX 46 KB)

Bardzo prosimy o przekazanie przedmiotowej informacji na adres ewaluacja@mfipr.gov.pl do 7 czerwca 2023 roku, do końca dnia, z dopiskiem "Ewaluacja SOR" w tytule wiadomości.